and1-diamond-mid-white-black

and1-diamond-mid-white-black
16. november 2016 Jostein Syse